Program

10:00 - 10:20 Uvítání, uvedení do problematiky, základní pojmy - František Kopřiva, Bára Soukupová
10:20 - 11:30 Manželství pro všechny
 • Představení Manželství pro všechny - Dan Vondra - iniciativa Jsme Fér (10 min)
 • Současná politická situace - František Kopřiva - poslanec, Piráti (10 min)
 • Právo uzavřít manželství - právo pro všechny? - Petra Kalenská - doktorandka mezinárodního práva UK (5 min)
 • osobní zkušenosti - Ivo Slávka - Piráti
 • diskuze (30 min)
11:30 - 12:30 Umělé oplodnění pro single a lesbické ženy
 • Právní vhled do problematiky - Kateřina Burešová - právnička (10 min)
 • osobní zkušenosti - Kateřina Saparová a Tereza Pelechová - kurzy pro rodiče, Prague Pride (10 min)
 • diskuze (30 min)
12:30 - 14:00 Pauza na oběd
14:00 - 15:00 Intersex
 • Sociální atmosféra, stereotypy a diskurzivní praktiky, ve kterých se intersex lidé pohybují - Martin Fafejta - sociolog, Univerzita Palackého v Olomouci (10 min)
 • Právní postavení intersex osob - Radim Hueber - Rada vlády pro lidská práva (10 min)
 • osobní zkušenosti - M. Andelov (10 min)
 • diskuze (30 min)
15:00 - 16:30 Trans*
 • Úřední uznání genderu - současný stav v Česku - Bára Soukupová - Piráti (10 min)
 • Zahraniční právní praxe - Jáchym Friedrich (10 min)
 • Psychologické aspekty trans* identity a tranzice - Jiří Procházka - psychoterapeut, Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje (10 min)
 • Nebinární osoby v České republice - Em Lorca (10 min)
 • osobní zkušenosti - Teri Hornych (10 min)
 • diskuze (30 min)